9 เมษายน 2562 วิจัยมหาสมุทรยุคโบราณกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1539955

เมื่อประมาณ 430 ล้านปีที่แล้วในช่วงยุคไซลูเรียน (Silurian) เป็นยุคที่ 3 ของมหายุคพาลีโอโซอิกในธรณีกาล ของโลก มหาสมุทรทั่วโลกในยุคนั้นประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนว่ากำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน นั่นคือหิ้งน้ำแข็งขั้วโลกเกิดการละลาย ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และออกซิเจนในมหาสมุทรกำลังลดลงอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยามหาสมุทรและบรรยากาศจากมหาวิทยาลัยแห่งฟลอริดา สเตท ได้พัฒนาวิธีการทดลองหลายขั้นเพื่อไขความกระจ่าง ด้วยการใช้ไอโซโทปคาร์บอน ซัลเฟอร์เสถียร และไอโอดีน มาสร้างรายละเอียดเพื่อวัดความผันผวนของออกซิเจนทางทะเลทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก ในช่วงเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ชื่อ Ireviken พวกเขาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรยุคโบราณเกี่ยวข้องกับเหตุการสูญพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งทำลายเผ่าพันธุ์โบราณไปถึง 80% โดยเฉพาะ โคโนดอนต์ (Conodont) สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ไม่มีขากรรไกรรูปร่างคล้ายปลาไหลมีขนาดเล็ก พวกมันถูกทำลายล้างหายไปถึงครึ่งหนึ่งของไทรโลไบต์ (trilobites) ที่เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ในทะเล ซึ่งสัตว์โบราณเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแมงดาทะเลในปัจจุบันนับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบข้อสรุปสำคัญ เพราะนี่คือการเชื่อมโยงว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในช่วงยุคดึกดำบรรพ์ และการสูญเสียออกซิเจนในมหาสมุทรได้นำไปสู่การทำลายเผ่าพันธุ์ทางทะเลนั่นเอง.